הפער בין המידע הקיים ומידע שימושי לתושבים

מה אנחנו יודעים על הרשות בה אנו חיים? כיצד היא מתנהלת, איך היא משפיעה על חיינו? איך אנחנו יודעים שאנחנו מקבלים תמורה על הארנונה שאנחנו משלמים?

במסגרת עבודה שביצעתי לניתוח השפעה של תוכנית מ.ש. 1 (קדמת השרון או תע"ש) על רמת השרון נחשפתי להרבה מאד מידע מבלבל וחשוב לגבי אופן ההתנהלות של רשויות רבות, החל מההשקעה בתושבים ובתלמידים וכלה בתכנון פיתוח עירוני והשפעתו על האיתנות הכלכלית של הרשות.

הפער הגדול ביותר שמצאתי במהלך העבודה הוא היעדר מדדים ברורים וחד משמעיים אשר נותנים תמונה ברורה לגבי ההשקעה של הרשויות בתושביהן, בתלמידים ובתכנון הרשות (פיתוח ותקציב) כך שניתן יהיה לעמוד את תפקוד הרשות באופן ביקורתי וכמותי.

ההלמ"ס ומשרד הפנים מספקים מידע ומדדים רבים מאד לצורך השוואה ומדידה של ביצועי הרשות ("מדדי ביצוע מונציפאליים של משרד הפנים"), אבל קיימות מספר בעיה בסיסיות עם כל המדדים הללו: להמשיך לקרוא