100 = 257

אדר' דורון דרוקמן (מנהל אגף בכיר, אגף התכנון), חבר ועדה: ערן, תיארת את המצב של עיריית בת ים כמדממת. למעשה אפשר להגיד שהכתובת הייתה על הקיר הרבה שנים. האוצר נקט באיזושהי פעולה לנסות למנוע את זה, או שחיכה שזה יגיע למועד הזה, בשביל להציג מצגת כזאת או אחרת.
מר ערן ניצן, סגן ממונה תקציבים, משרד האוצר: אני חושב שמדובר בשיח של ממשלה, אני לא יודע מה זה אוצר. כממשלה, הדברים ידועים למשרד הפנים ומשרד האוצר לאורך שנים, כן אנחנו מכירים הרבה מאוד בעיות בשלטון המקומי,
אדר' דורון דרוקמן (מנהל אגף בכיר, אגף התכנון), חבר ועדה: לא, אני שואל ספציפית אם האוצר נקט באיזושהי יוזמה, הצעה וכו', ספציפית לנושא של בת ים.
מר מרדכי כהן (מנהל המינהל לשלטון מקומי), חבר ועדה: אני חושב, תסלח לי שאני פשוט מתערב. זאת לא שאלה שצריכה להיות מופנית לאוצר, למרות שמי שעומד מאחורי זה האוצר.
אדר' דורון דרוקמן (מנהל אגף בכיר, אגף התכנון), חבר ועדה: יש פה אינטרסים ספציפיים מנקודת מבטו.
מר מרדכי כהן (מנהל המינהל לשלטון מקומי), חבר ועדה: אני אסביר, אני אסביר למה אני אומר את זה, גם לקשור את מה שגילה אמרה קודם. בסופו של דבר, אם יש משהו לא מדויק, יסלח לי ערן רק בכדי לדייק, זה הטענה שזה לטווח קצר, הסיפור של צדק חלוקתי, ברגע שנחתם אותו צו, מבחינת הרשות המקומית זה לנצח, זה לא שהצו בנוי בצורה כזאת, שבעוד שלוש שנים, מודיעים לרשות זהו, מרגע זה ואילך,
גב' גילה אורון (מנהלת מחוז ת"א), חברת ועדה: תלוי מה יהיה מצבה של הרשות.
מר ערן ניצן, סגן ממונה תקציבים, משרד האוצר: הכוונה שהפתרון
מר מרדכי כהן (מנהל המינהל לשלטון מקומי), חבר ועדה: רק תנו לי, רק תנו לי להשלים,
גב' גילה אורון (מנהלת מחוז ת"א), חברת ועדה: תלוי מה יהיה מצבה של הרשות,
מר מרדכי כהן (מנהל המינהל לשלטון מקומי), חבר ועדה: נכון, לכן אני אומר, מי שקובע את נבכי הזמן והיקף, כי הרי יש פה נוסחה, זה לא פיקס פרייס, זה מצבה של הרשות מה שגילה אומרת,
גב' גילה אורון (מנהלת מחוז ת"א), חברת ועדה: של הרשויות גם התומכות,
מר מרדכי כהן (מנהל המינהל לשלטון מקומי), חבר ועדה: המקבלות והנותנות, וזה מה שקובע אם זה מצטצמם או מתרחב, אבל זה כן פתרון קבוע, רגע, רגע אני רק רוצה לדייק. זה לא השנים, אלא מצבן של הרשויות קובע מה הם משכי הזמן, לגבי מה שאמרת, בסופו של דבר זאת הייתה אחריות של משרד הפנים להתמודד עם המצב הזה, ומשרד הפנים מוגבל בכלים שלו,
אדר' דורון דרוקמן (מנהל אגף בכיר, אגף התכנון), חבר ועדה: בגלל זה שאלתי, כי משרד הפנים מוגבל.
מר מרדכי כהן (מנהל המינהל לשלטון מקומי), חבר ועדה: רגע, משרד הפנים מוגבל בכלים שלו, הממשלה קבעה שהפתרון לפער בין הוצאות להכנסות לרשות מקומית, זה אותו כלי שערן מתייחס אליו, מענק האיזון ואני אומר פה באחריות מלאה, גם אם עיריית בת ים, וגילה יכולה לתקן אותי, הייתה מקבלת במהלך כל השנים מענק מודל מלא, נניח היינו מייתרים את הטיעון שהאוצר לא פועל בצורה, על פי אותה וועדה ולא נוקט בעמדה שהוא היה צריך לנקוט, להעמיד את מלוא התקציב, נניח ואלה הטענות כלפי האוצר, שאני באמת טוען אותם, אני חושב שיש צדק לטענה
מר ערן ניצן, סגן ממונה תקציבים, משרד האוצר: הוא באמת טוען אותם,
מר מרדכי כהן (מנהל המינהל לשלטון מקומי), חבר ועדה: ואני חושב שהם טענות נכונות וצריך להילחם עליהם, אבל גם אם הייתי פורס עכשיו שנים אחורה ומעמיד לבת ים כל השנים מענק מודל מלא, לא את החלק היחסי, שמונים או שמונים ו—, היינו בסופו של דבר מגיעים לאותה בעיה, אולי בהיקף פחות חריף, אבל בת ים הייתה נדרשת למכור נכסים,
גב' גילה אורון (מנהלת מחוז ת"א), חברת ועדה: היא לא יכולה להתאזן בעזרת מענק האיזון
מר מרדכי כהן (מנהל המינהל לשלטון מקומי), חבר ועדה: היא לא יכולה, כי זה במקום שלושים ומשהו, יהיה שלושים ושישה, שבעה, שמונה,
גב' גילה אורון (מנהלת מחוז ת"א), חברת ועדה: אלא אם היא תוריד מאוד את השירותים.
מר מרדכי כהן (מנהל המינהל לשלטון מקומי), חבר ועדה: זה לא הפער, זה לא הגירעון המובנה שלו.

להמשיך לקרוא