נתונים (בניכוי המגזר הלא יהודי והכפרי)

הלמ"ס פרסמו היום את האשכולות הסוציואקונומיים ברמת השכונות ב-81 רשויות בישראל. שיחקתי עם המספרים והגעתי לשתי תובנות:

להמשיך לקרוא