להחליף את השיטה?

עד לאחרונה מסקנות ועדת ברזילי שהוגשו ב-2012 לאלי ישי צברו אבק. בעקבות חזרת הדיון על מבנה הארנונה לשולחן, שהחל בדיון לקראת סוף המושב האחרון של הכנסת ה-19 וביתר שאת עם התגברות מחאת הארנונה. הוציאו משרדי הפנים והאוצר את הדוח מהבוידם וגם החלו לטפטף חלק ממסקנותיו כבלוני ניסוי בכדי לבחון את תגובת העיתונות, הרשויות ומובילי המחאה. עכשיו שנגמרו הבחירות שיחרר משרד הפנים במסגרת ראיון בממון את עקרונות התוכנית לרפורמה הארנונה כאשר הכוונה המוצהרת היא ביטול הארנונה למגורים והחלפתה בתוספת מע"מ של 2.5%

עומרי מילמן מכלכליסט כבר ביצע סקירה של המשמעות והסוגיות שעולות מהבלונים שהופרכו עד כה, אני אתן סקירה יותר מעמיקה ואתייחס לבעיות המרכזיות שעולים מהפתרונות שהופרכו לאוויר. את התשובה לכותרת אני אשאיר לכם אבל חשוב להבין שעד שדוח ברזילי לא יוצג לעיון הציבור, כל הדיבורים על שינוי השיטה הם הסחת דעת והתחמקות מדיון אמיתי עם הציבור על השינויים בארנונה העירונית. פוסט מורחב לתור הדעה שפירסתי בכלכליסט.

להמשיך לקרוא