על הקשר בין ניהול תקין ופרס הניהול התקין

פרס הניהול התקין לשנת 2013 חולק בתחילת פברואר ל-91 רשויות מקומיות. כאשר בוחנים את הקריטריונים של הפרס בפריזמה של הכלים בהם אני מנתח את היציבות הכלכלית של הרשויות המקומיות וכן בפריזמה של מעורבות נציגי הציבור, מגלים שהפרס אינו משקף את תפיסת הציבור למונח "ניהול כספי תקין". העובדה שרמת השרון קיבלה את הפרס (או יותר נכון, קיבלה תעודה על עמידה בקריטריונים כי רשות באשכול סוציואקונומי 9 לא מקבלת כסף), למרות שקיימה פגישה אחת של ועדת הכספים (בסוף השנה) בכדי לאשר בדיעבד סוכמי כסף משמעותיים שהיא כבר התחייבה אליהם בשנת בחירות, רק מגבירה את ההבנה שמשהו לא נכון בקריטריונים של הפרס הזה ושצריך לשנות אותם לשנה הבאה. להמשיך לקרוא

מי שמקבל חופש פעולה תקציבי צריך לקחת גם אחריות חברתית

לאחרונה עבר בכנסת החוק לרשויות מקומיות איתנות  ושר הפנים אף הכריז על רשימת הרשויות המקומיות האיתנות. החוק מקנה לרשויות הללו חופש פעולה תקציבי גדול יותר מול משרד הפנים תוך הפחתת הביקורת שמבוצעת ע"י המדינה על אופן הניהול העצמי שלהן.

במקביל הגיש שר הפנים ערר על החוק שמחייב רשויות מדינה ורשויות מקומיות לשלם לעסקים קטנים ובינוניים בזמן בכדי להחריג את הרשויות המקומיות. הרשויות המקומיות מתלוננות (ככל הנראה בצדק)  שהמדינה לא מעבירה להם כספים בזמן וכך יוצא שהרשויות מממנות מכספי התושבים שירותים שהמדינה צריכה לממן. למרות ההבנה לבעיה של הרשויות, צריך לבחון מהו היחס בין הוצאות הרשויות מול עובדי הקבלן  אשר ממומנות מכספי המדינה כנגד הוצאות הממומנות מהכנסותיה העצמיות של הרשות. להמשיך לקרוא