חוסן כלכלי של רשויות מקומיות – הגדרת מדרגות לחוסן כלכלי

יצירת מדד לחוסן כלכלי של הרשויות המקומיות היא אחת המשימות שהצבתי לעצמי מאז הקמת האתר. זמן רב חיפשתי כלים ומטודולוגיות שיכולות לסייע לי להגדיר את המדד בעזרת מספר פרמטרים בודדים ואף בעזרת מספר בודד. עם הזמן הגעתי למסקנה כי לא ניתן להגדיר את החוסן הכלכלי של רשות מקומית בעזרת פרמטר בודד שכן הגורמים שמשפיעים על החוסן הכלכלי של הרשות רבים. לאור ההבנה הזאת חיפשתי את המספר המצומצם ביותר של פרמטרים, בעדיפות כאלה שהם הבלתי תלויים, אשר יכולים לנבא את החוסן הכלכלי של הרשות. גם לאחר שכבר הגדרתי מספר פרמטרים כאלה, עדיין היה קושי למצוא את המתודולוגיה שתאחד אותם לכדי מדד בודד.

פרסמו של החוק לרשויות איתנות אשר הגדיר באופן כמותי את הקריטריונים להגדרת רשות כ"איתנה" הבהיר לי שגישת הפרמטרים הבודדים אינה יכולה להתקיים לבד והיא דורשת מסגרת משלימה, אמת מידה אשר מכיילת את הפרמטרים כך שיציגו באופן יותר מציאותי את החוסן הכלכלי של הרשויות. לאור הבנה זאת גיבשתי "מדרגות" אשר משלבת בין הנתונים, חלק מהמדרגות מבוססים על קריטריונים של משרד הפנים, האחרים מבוססים על פרמטרים שמבחינתי מהווים מרכיב חשוב בהגדרת החוסן הכלכלי ושאני רואה משולבים במדד לחוסן כלכלי שאני שוקד עליו.

אמת המידה ליציבות כלכלית של רשות מקומית

אמת המידה ליציבות כלכלית של הרשות מתחלקת למספר מדרגות, כאשר כל מדרגה מוגדרת ע"י פרמטר בודד או מספר פרמטרים אשר מתייחסים לנתונים הכלכליים או המאזניים של הרשות אל מול קריטריונים קבועים. מדרגות היציבות הכלכלית של הרשויות הן:

 1. רשות בסכנת ועדה קרואה – רשות אשר נמצאת על סף ועדה קרואה
 2. רשות לא יציבה – רשות שאינה בסכנת ועדה קרואה אך אינה יציבה
 3. רשות מתחזקת – רשות יציבה בעלת גרעון שוטף נמוך  ו/או שמשקיעה בתושביה מעט מאד מתוך הכנסותיה העצמיות.
 4. רשות יציבה – רשות אשר תקציבה הרגיל מאוזן (סה"כ הכנסות רגיל פחות סה"כ הוצאות רגילות)

לארבעת המדרגות הללו קיימת קטגוריה נוספת המגדירה האם הרשות נתמכת או עצמאית. מדרגות היציבות הבאות מתייחסות רק לרשויות יציבות ועצמאיות:

 1. רשות איתנה – רשות איתנה מוגדרת עפ"י הקריטריונים שנקבעו בחוק הרשויות האיתנות
 2. רשות חזקה – רשות בעלת בסיס כלכלי יציב, בעלת יכולת לתת שירותים ברמה טובה לתושבים, רשות שיכולה לקלוט אוכלוסיה מבלי לפגוע ברמת השירותים לתושבים הקיימים גם בכתוצאה מתהליכים "גרעוניים" כגון התחדשות עירונית ועיבוי צפיפות הנובע מתמ"א 38 ותמ"א 35.
 3. רשות משגשגת – רשות חזקה בעלת יכולת לתת שירותים ברמה גבוהה לתושבים, בעלת הוצאות כ"א ברמות סבירות ושהחזרי מימון המהווים חלק קטן בתקציב

קריטריונים למדרגות היציבות הכלכלית

 1. רשות בסכנת ועדה קרואה
  • גרעון שוטף מעל 10% (ועדה קרואה – 15%)
  • הגרעון המצטבר מעל 25% (ועדה קרואה – 30%)
  • שעור גביית הארנונה נמוך מ-45% לרשויות באשכול 1-4 (ועדה קרואה – 40%), 55% לרשויות באשכול 5-7 (ועדה קרואה 50%), 65% לרשויות באשכול 8-10 (ועדה קרואה 60%)
   ההתייחסות לאחוז גביית הארנונה היא לשנה הספציפית, ללא התחשבות בגביה בשנים קודמות כפי שקיים בתקנות (הקריטריון שלי מחמיר)
 1. רשות לא יציבה – רשות אשר מקיימת חלק מהקריטריונים לרשות בסכנת ועדה קרואה אך לא את כולם
 2. רשות מתחזקת – רשות לא יציבה שגרעונה השוטף הוא בין 2% ל-10% ו/או שמשקיעה בתושביה פחות מ10% מהכנסותיה העצמיות.
 3. רשות יציבה
  • אף אחד מהקריטריונים לסכנת ועדה קרואה אינו מתקיים והגרעון שוטף אינו עולה על 2%
  • ההשקעה בתושב היא לפחות 10% מההכנסות העצמיות
 1. רשות נתמכת/עצמאית – רשות עצמאית הינה רשות אשר אינה מקבלת מענקי סיוע ממשרד הפנים (מענקי איזון).
 2. רשות איתנה – הרשות שעומדת בכל הקריטריונים הבאים יחדיו:
 • שיעור הגרעון המצטבר המיוחד של העירייה הוא פחות מ-15% מסך ההכנסה השוטפת (תקציב רגיל*)
 • ההכנסה העצמית היא לפחות 65% מכלל ההכנסות המפורטות בדוח השנתי המבוקר, למעט הכנסות לכיסוי גרעון (הכנסה שוטפת בלבד)
 • יתרת האשראי (שוטפת + מלוות)  של הרשות היא 65% או פחות משיעור ההכנסות של העיריה בתקציב הרגיל (השוטף), למעט הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר
 • יתרת האשראי לטווח קצר (פחות משנה) היא 15% או פחות משיעור ההכנסות של העיריה בתקציב הרגיל, למעט הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר
 • העירייה אינה זכאית למענק סיוע ממשרד הפנים בשנת בתקציב הרלבנטית
 • בשלושת השנים שקדמו לשנת התקציב לא צברה העירייה גרעון שוטף, קרי לא סיימה אף אחת משלושת השנים שחלפו עם גרעון שוטף כלשהו.
 1. רשות חזקה
  • רשות איתנה
  • ההכנסות הממשלתיות לטובת חינוך ורווחה מהוות מעל 85% מההכנסה הממשלתית בתקציב הרגיל (הסיוע ממשלתי שאינו "שוטף" נמוך)
  • יתרת החובות הכוללת לטווח ארוך (מלוות + גרעון מצטבר) היא עד 40% מההכנסה העצמית השנתית של הרשות (תקציב רגיל בלבד).
  • ההכנסה מארנונה למגורים קטנה מ-55% מכלל ההכנסות מארנונה
  • ההשקעה לתושב גדולה מ-2,000 ש"ח לתושב או מהווה לפחות 40% מההוצאה לתושב
 1. רשות משגשגת
  • רשות חזקה
  • ההשקעה לתושב גדולה מ-3,500 ש"ח לתושב ומהווה לפחות 55% מההוצאה לתושב

בגלל שנתונים מאזניים של הרשויות מגיעים ממשרד הפנים ולא מההלמ"ס, יש צורך להזין אותם לכל רשות בנפרד. לאור גודל המשימה אני פועל להשיג אותם במרוכז, אך עד אז הסינון לרשות איתנה לא יכלול נתוני התחייבויות שוטפות והיקף מלוות.

עכשיו נדרש לבדוק את התוצאה בפועל – הנה ריכוז של מספר הרשויות בכל קטגוריה החל משנת 2002:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
רשות נתמכת בסכנת ועדה קרואה 16 20 8 8 4 1 1 0 1 2
רשות נתמכת לא יציבה 104 82 69 72 58 60 60 40 36 29
רשות עצמאית לא יציבה 3 5 4 2 3 1 1 3 0 1
רשות נתמכת מתחזקת 30 30 29 23 24 36 36 23 19 26
רשות נתמכת יציבה 24 40 56 71 87 74 74 87 93 102
רשות עצמאית יציבה 2 8 6 3 6 6 5 13 16 17
רשות איתנה 0 1 2 3 1 2 2 5 5 6
רשות חזקה 2 2 3 2 4 2 2 7 8 5
רשות משגשגת 0 1 1 1 1 2 3 4 3 4
רשויות לא יציבות 153 137 110 105 89 98 98 66 56 58
רשויות יציבות 28 52 68 80 99 86 86 116 125 134
רשויות איתנות 2 4 6 6 6 6 7 16 16 15
סה"כ רשויות 181 189 178 185 188 184 184 182 181 192

כפי שניתן לראות, מאז 2002 גדל מספר הרשויות היציבות פי 5 (מ-28 ל-134) ומספר הרשויות האיתנות גדלו ב-13.
הנתונים הגולמיים של הפוסט מצורפים בקובץ המעודכן* MuniIndexSteps_data_updated ,אך לצורך הטעימה אתייחס לכמה קטגוריות מנתוני שנת 2012:
הרשויות המשגשגות  – הרצליה, נס ציונה, נשר וראש פינה
הרשויות שהולכות לקראת ועדה קרואה (או שהן כבר תחת ועדה קרואה, לא בדקתי) – משהד ועילוט

* –  הקובץ המעודכן קוצר אך מבוסס על תיקונים של החישובים שבוצעו מאז הפרסום

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s