רזרבה תקציבית

רזרבה תקציבית היא סעיף תקציבי המשריין כספים לא צבועים לטובת הוצאות בלתי צפויות. ברשומה על התחייבויות תלויות התייחסתי לצורך ברזרבה תקציבית ככלי להתמודדות עם הסיכון שיש לרשויות המקומיות בהפסד בתביעות שיש כנגדה בתחומים שונים. האמירה שלי הובילה לתגובה שהובילה לעדכון של הרשומה, אבל יש מקום להרחיב כי שיריון כספים לרזרבה היא סוגיה ניהולית, לא רק סוגיה תפעולית. ברשומה הקרובה אתייחס להשקפתי בנושא, כאשר ההתייחסות היא לתקציב השוטף ולא לתקציב הפיתוח.

להמשיך לקרוא

התחייבויות תלויות

החצי השני של 2017 לא היה קל לעיריית גבעתיים. אחרי שבאוגוסט הפסידה בתביעה יצוגית 8.2 מיליון שקלים, אותת לה בג"ץ בדצמבר כי למרות שהוא ידון בעירעור שלה להמשיך לקרוא

כלכלה מוניציפלית

אם תחפשו את המונח "כלכלה מוניציפלית" באינטרנט, לצד קישורים לבלוג הזה תמצאו כמה וכמה מצגות ומסמכים שמתייחסים לכלכלה מוניציפלית, אך כלל התוצאות מסתכמות ב-59 תוצאות, חלקן חופפות. על פניו לא שלל גדול בהתחשב בכך שמדובר על תחום עם השפעה משמעותית על השירותים שאנחנו מקבלים ואיכות החיים הנגזרת מהם. תחום הכלכלה המוניציפלית הוא תחום להמשיך לקרוא

נתונים (בניכוי המגזר הלא יהודי והכפרי)

הלמ"ס פרסמו היום את האשכולות הסוציואקונומיים ברמת השכונות ב-81 רשויות בישראל. שיחקתי עם המספרים והגעתי לשתי תובנות:

להמשיך לקרוא

הפער הכלכלי בין תכנון פרברי ותכנון עירוני

בשנים האחרונות יש בישראל פריחה בשיח על החשיבות של תכנון עירוני אינטנסיבי מוטה הולכי רגל – תכנון צפוף, רשת רחובות אורתוגונלית צפופה, ניצול קרקע יותר משמעותי, עירוב שימושים ובתמצית – חזרה לתכנון הערים שלפני עידן המכוניות וקונספט "ערי גנים". עיקר השיח נסוב סביב היתרונות של תכנון כזה לאנשים, על היתרונות של תכנון זה לאוכלוסיות מוחלשות מבחינת ניידות ועל ההשפעה שיכולה להיות לו בצימצום הצורך במכוניות פרטיות. להמשיך לקרוא