מי שמקבל חופש פעולה תקציבי צריך לקחת גם אחריות חברתית

לאחרונה עבר בכנסת החוק לרשויות מקומיות איתנות  ושר הפנים אף הכריז על רשימת הרשויות המקומיות האיתנות. החוק מקנה לרשויות הללו חופש פעולה תקציבי גדול יותר מול משרד הפנים תוך הפחתת הביקורת שמבוצעת ע"י המדינה על אופן הניהול העצמי שלהן.

במקביל הגיש שר הפנים ערר על החוק שמחייב רשויות מדינה ורשויות מקומיות לשלם לעסקים קטנים ובינוניים בזמן בכדי להחריג את הרשויות המקומיות. הרשויות המקומיות מתלוננות (ככל הנראה בצדק)  שהמדינה לא מעבירה להם כספים בזמן וכך יוצא שהרשויות מממנות מכספי התושבים שירותים שהמדינה צריכה לממן. למרות ההבנה לבעיה של הרשויות, צריך לבחון מהו היחס בין הוצאות הרשויות מול עובדי הקבלן  אשר ממומנות מכספי המדינה כנגד הוצאות הממומנות מהכנסותיה העצמיות של הרשות. להמשיך לקרוא