על הקשר בין ניהול תקין ופרס הניהול התקין

פרס הניהול התקין לשנת 2013 חולק בתחילת פברואר ל-91 רשויות מקומיות. כאשר בוחנים את הקריטריונים של הפרס בפריזמה של הכלים בהם אני מנתח את היציבות הכלכלית של הרשויות המקומיות וכן בפריזמה של מעורבות נציגי הציבור, מגלים שהפרס אינו משקף את תפיסת הציבור למונח "ניהול כספי תקין". העובדה שרמת השרון קיבלה את הפרס (או יותר נכון, קיבלה תעודה על עמידה בקריטריונים כי רשות באשכול סוציואקונומי 9 לא מקבלת כסף), למרות שקיימה פגישה אחת של ועדת הכספים (בסוף השנה) בכדי לאשר בדיעבד סוכמי כסף משמעותיים שהיא כבר התחייבה אליהם בשנת בחירות, רק מגבירה את ההבנה שמשהו לא נכון בקריטריונים של הפרס הזה ושצריך לשנות אותם לשנה הבאה. להמשיך לקרוא