רזרבה תקציבית

רזרבה תקציבית היא סעיף תקציבי המשריין כספים לא צבועים לטובת הוצאות בלתי צפויות. ברשומה על התחייבויות תלויות התייחסתי לצורך ברזרבה תקציבית ככלי להתמודדות עם הסיכון שיש לרשויות המקומיות בהפסד בתביעות שיש כנגדה בתחומים שונים. האמירה שלי הובילה לתגובה שהובילה לעדכון של הרשומה, אבל יש מקום להרחיב כי שיריון כספים לרזרבה היא סוגיה ניהולית, לא רק סוגיה תפעולית. ברשומה הקרובה אתייחס להשקפתי בנושא, כאשר ההתייחסות היא לתקציב השוטף ולא לתקציב הפיתוח.

להמשיך לקרוא

הקרן לעידוד גרעוניות בתקציב באר שבע

לפני מספר ימים פרסם משרד הפנים את טיוטאת התקנות לקרן לצמצום פערים בין הרשויות המקומיות, הידועה גם כקרן הארנונה הממשלתית. אחרי שהתאוששתי מקריאת התקנות המורכבות שקבע משרד הפנים לחלוקת הכסף, החלטתי לשלוח למשרד כמה הערות בנוגע לתקנות. להמשיך לקרוא

גרעון פיקטיבי

כמות לא מבוטלת של רשויות מוציאות שלא על פי כללי המינהל התקין לפחות כחצי מיליארד שקלים בשנה מכספי הפיתוח שלהן ובשנת בחירות הסכום הזה כפול. איך אני יודע? להמשיך לקרוא