עושר מוניציפלי וגיוון משתמשים

ביום רביעי האחרון פורסמה כתבה בדה מרקר שהצליחה להכעיס אותי פעמיים – פעם אחת בגלל הכותרת הפופוליסטית ופעם שנייה בגלל התפיסות המוטעות שהיא מפיצה, בגיבוי מספרים. הכתבה מתייחסת למחקר של חברת הייעוץ הכלכלי צ'מנסקי בן שחר שחשב את העושר של הרשויות בארץ בהתאם להוצאה לתושב ממקורות עצמיים (משהו שכתבתי עליו פה בבלוג לפני 4 שנים) וגם מציג חישוב כמה שטחי ארנונה לא ממגורים נדרש בשביל לאזן את קצב הבניה של המגורים בישראל וכמה כל השיטה לא ברת קיימא, כי אין ביקושים לנדל"ן מניב בהיקף שנדרש לצורך האיזון (בהתייחס לאיזון ברמה הארצית). היו גם כמה מסקנות והמלצות בעקבות המחקר בנוגע למבנה המיסוי העירוני, הצורך באיחוד רשויות ועוד כהנה וכהנה נקודות. הקשר בין המסקנות וממצאים נראה "נכון", רק שכותב המחקר לא ממש בקיא בנושא איחוד רשויות, שלא לומר שחישובים ממוצעים אף פעם לא מייצרים תובנות שמתחברות עם מציאות מורכבת.

להמשיך לקרוא