לא כל דירה צריכה מרפסת

אי שם בשנת 2021 העברתי הרצאה בקורס לדרג מקצועי באגפים ומנהלי תכנון עירוניים. נושא ההרצאה היה "היבטים כלכליים בייזום תוכניות מפורטות" ובהרצאה עצמה דיברתי בפועל על החשיבות הכלכלית של גיוון, בין היתר על גיוון בתמהיל השימושים (שמייצר תמהיל משתמשים) ועל גיוון בגדלי הנכסים והמפרט שלהם. במהלך ההרצאה טענתי שאפשר לבנות דירות בלי מרפסות, בלי חניה ועדיין יהיה לזה ביקוש – אמירה שגררה תגובה מבטלת מצד חלק קטן בקהל (ומאז היא נחרתה לי בראש). מאז אותה הרצאה פרסם מנהל התכנון מחקרים בנושא הצורך בגיוון גדלי יחידות הדיור וכן בצורך בטיפולוגיות נוספות של מבנים ודירות. הדיון על הצורך בגיוון (לפחות באלה שאני משתתף בהם) הוא דיון לא שלם, כי גיוון הוא לא משהו "קדוש" מחד, אבל התועלות שלו ללא ספק גבוהות מהיעדרו. הרשומה הבא תתרכז בהיבטים הכלכליים של גיוון בגדלי יחידות דיור ומפרטים שונים, תוך התייחסות למרכיב מאד חשוב בכל שיקול של יצירת תמהיל וגיוון – קנה המידה. בסוף הרשומה תהיה התייחסות לכמה שחקנים שמשפיעים על הגיוון ומה מניע אותם לא לייצר אותו.

להמשיך לקרוא