חזרה למרחב הכפרי

עוד שהתחלתי לנתח רשויות מקומיות בתחילת הדרך של הבלוג נמנעתי מלבצע ניתוחים של מועצות אזוריות. הנתונים שלהן היו שונים מאלה של הרשויות המקומיות העירוניות והמקומיות ולכן, במשך שנים, נמנעתי מלהסתכל על הנתונים שלהן. עם הזמן הבלוג גם התמקד שמדיניות וסוגיות שמשפיעות על מרבית תושבי ישראל ומה לעשות, המרחב הכפרי מהווה רק 10% מהאוכלוסייה ולכן, כאשר כבר נגעתי בנתוני המועצות האזוריות, זה היה בהקשרים רחבים יותר (נתוני חינוך, אשכולות) ולא מועצות ספציפיות.

להמשיך לקרוא

שירותים מקומיים, קבלנות משנה וניהול מקומי

 

הרשומה הזאת תעסוק באפיון שירותים שמספקות רשויות מקומיות בזווית שונה מהרגיל ומהווה חלק מתהליך עיבוד הנתונים שאני מבצע לטובת התזה שלי. זו רשומה ארוכה, המסקנות בסוף.

להמשיך לקרוא

עושר מוניציפלי וגיוון משתמשים

ביום רביעי האחרון פורסמה כתבה בדה מרקר שהצליחה להכעיס אותי פעמיים – פעם אחת בגלל הכותרת הפופוליסטית ופעם שנייה בגלל התפיסות המוטעות שהיא מפיצה, בגיבוי מספרים. הכתבה מתייחסת למחקר של חברת הייעוץ הכלכלי צ'מנסקי בן שחר שחשב את העושר של הרשויות בארץ בהתאם להוצאה לתושב ממקורות עצמיים (משהו שכתבתי עליו פה בבלוג לפני 4 שנים) וגם מציג חישוב כמה שטחי ארנונה לא ממגורים נדרש בשביל לאזן את קצב הבניה של המגורים בישראל וכמה כל השיטה לא ברת קיימא, כי אין ביקושים לנדל"ן מניב בהיקף שנדרש לצורך האיזון (בהתייחס לאיזון ברמה הארצית). היו גם כמה מסקנות והמלצות בעקבות המחקר בנוגע למבנה המיסוי העירוני, הצורך באיחוד רשויות ועוד כהנה וכהנה נקודות. הקשר בין המסקנות וממצאים נראה "נכון", רק שכותב המחקר לא ממש בקיא בנושא איחוד רשויות, שלא לומר שחישובים ממוצעים אף פעם לא מייצרים תובנות שמתחברות עם מציאות מורכבת.

להמשיך לקרוא

המשבר התזרימי (העתידי) ברשויות המקומיות

רמת אי הוודאות התזרימית של רשויות מקומיות רבות עלתה משמעותית לאחר היציאה לבחירות ב-2020. עוד לפני שהחלה השנה הרשויות המקומיות היו צריכות להתמודד עם תרחיש שבו אין למדינה תקציב למשך החודשים הראשונים של 2020. בתרחיש זה כספים שהועברו לרשויות מעבר לתקציבי הבסיס לא ניתנו וגם תקציבי הבסיס לא גדלו בהתאם לצרכי הרשויות. תקציבי החינוך והרווחה לא גדלו בכדי לתת מענה לגידול הצרכים וכך כל תקציב שניתן במסגרת שאינה מעוגנת בחוק נדחק ונדחה. מענקי האיזון לכל הרשויות, פרט לרשויות הבדואיות בדרום, לא השתנו ורשויות שאוכלוסייתן גדלה או שמצבן הורע בין 2017 ל-2018 לא זכו לחיזוק המיוחל. הקרן לצמצום פערים, אשר החלה לפעול ב-2018 והפנתה משאבים לטובת רשויות חלשות, הקצתה רק מחצית מהסכום השנתי לרשויות הזכאיות. ואז הגיעו הבחירות של 2020 ודחפו את מועד אישור תקציב המדינה אל מעבר למחצית השנה – 6 חודשים שבהם הרשויות צריכות להשלים פערים.

להמשיך לקרוא

התחייבויות תלויות

החצי השני של 2017 לא היה קל לעיריית גבעתיים. אחרי שבאוגוסט הפסידה בתביעה יצוגית 8.2 מיליון שקלים, אותת לה בג"ץ בדצמבר כי למרות שהוא ידון בעירעור שלה להמשיך לקרוא