על ארנונה וקו העוני

בתקופה האחרונה מס הארנונה מעסיק אותי לא מעט. המעורבות במחאת הארנונה והנסיון להשפיע על המדיניות המתגבשת לשינוי מבנה הארנונה חשפו אותי לרבדים הרבים של המס הזה, ששנוא על ידי רבים כל כך, כנראה יותר מאשר כל מס אחר שאנו משלמים. חקירת השינויים הנדרשים לביצוע במס חשפה בעיני את רמת המורכבות הנדרשת בשביל להגיע לשינוי נכון (בעיני) במבנה המס, מורכבות שדורשת "לגעת" בנושאים מורכבים אחרים אשר מושפעים ומשפיעים על המס – בראשון אגע בקצרה ובשני באריכות. להמשיך לקרוא